Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel:
Studia umożliwiają zdobycie pełnych kwalifikacji pedagogicznych w szkole.

Korzyści:
Program studiów uwzględnia nowatorskie metody nauczania , w których współczesny nauczyciel potrafi wpływać na poziom przekonań, wartości i tożsamości swoich uczniów. Wśród wykładowców znajdują się pedagodzy i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w kształceniu dorosłych.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób po studiach licencjackich/ magisterskich, które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów uwzględnia nowatorskie metody nauczania , w których współczesny nauczyciel potrafi wpływać na poziom przekonań, wartości i tożsamości swoich uczniów. Wśród wykładowców znajdują się pedagodzy i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w kształceniu dorosłych.

Polityka Prywatności