Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Terapia pedagogiczna z arterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Celem studiów

  • przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach,
  • dostarczenie wiedzy i nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów terapeutycznych i przygotowaniem  ich do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz różnych form terapii  dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Polityka Prywatności