Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, neurologii i psychiatrii dziecięcej, fizjoterapii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do nauczyciela do pracy w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z zastosowaniem różnorodnych metod wspierania rozwoju dziecka do 6 r. ż w tym diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Polityka Prywatności