Toruń, Polska

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy na temat skuteczności prowadzenia windykacji należności w biznesie: pokazanie przyczyn niskiej efektywności działań windykacyjnych w skali Kraju oraz sposobu optymalizacji procesu windykacyjnego poprzez budowanie skutecznych strategii windykacyjnych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności