Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Wszechstronny rozwój ucznia - praca z uczniem zdolnym

Język wykładowy: polski
Program studiów pozwala uczestnikom na zdobycie najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia. Słuchacze nabywają umiejętności interpersonalnych i dydaktycznych do tworzenia i stosowania metod wspierających rozwój ucznia, który obejmuje: zdobywanie wiedzy, rozwój inteligencji emocjonalnej, kształtowanie samodzielności, zainteresowań i twórczej postawy. Program ma na celu rozwój osobisty nauczyciela, jego samoświadomości, umiejętności komunikacyjnych, wiedzy o procesie grupowym oraz przygotowanie zadaniowe do tworzenia i stosowania metod wspierających wszechstronny rozwój ucznia.
Rozwój
biologia rozwoju
Polityka Prywatności