Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

ZZL dla menedżerów

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kształcenie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtowanie umiejętności managerskich, w tym interaktywnego działania.
Polityka Prywatności