Toruń, Polska

Zaawansowane zarządzanie programami i projektami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają na organizacjach optymalizację prac w celu uzyskania jak najlepszych efektów w jak najkrótszym czasie. Jednym z takich narzędzi jest zarządzanie projektami. Trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie z sukcesem złożonego przedsięwzięcia bez zastosowania wybranej metodyki PM.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności