Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zarządzanie biznesem medycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i kompleksowej wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania biznesem medycznym w sposób wielowątkowy – z zakresu zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi i procesami, prawa, marketingu i public relations, sfery ubezpieczeniowej i informatycznej. Tak skonstruowany program umożliwi swobodne pełnienie funkcji menedżerskich oraz wykonywanie związanych z tym zadań w nowoczesnych jednostkach ochrony zdrowia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności