Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w firmie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel studiów:

  • Rozwój umiejętności wykorzystania różnorodności w firmie na rzecz wzrostu jej efektywności biznesowej i komfortu pracy pracowników
  • Poznanie zasad i metod służących sprawnemu zarządzaniu ludźmi o różnym poziomie gotowości do wchodzenia w nowe, różnych potrzebach, wartościach, nastawieniu, myśleniu itp.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności