Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administracja publiczna w polsce i w unii europejskiej

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel studiów: uzyskanie kwalifikacji zawodowych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce na tle krajów UE oraz zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia i stosowania przepisów prawa polskiego i europejskiego.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.