Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administracja publiczna w polsce i w unii europejskiej

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Cel studiów: uzyskanie kwalifikacji zawodowych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce na tle krajów UE oraz zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia i stosowania przepisów prawa polskiego i europejskiego.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja publiczna
Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.
Polityka Prywatności