Wrocław, Polska

Arteterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.
Polityka Prywatności