Wrocław, Polska

Doradca finansowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Doradca
Autoryzowany doradca – firma inwestycyjna
Doradca finansowy
Doradca finansowy – zawód (według dyrektywy Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego) wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku.
Doradca
Gniew jest najgorszym doradcą.
Opis: przysłowie żydowskie
Polityka Prywatności