Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Bibliotekoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne

Cel
Celem realizacji studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować jako nauczyciel-bibliotekarz oraz jako wykwalifikowany pracownik bibliotek różnego typu.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i pedagogów- bibliotekarzy oraz w placówkach bibliotecznych.
Studia zgodne są z wymogami okresowymi w Rozporządzeniu MNiSW a dnia 17 stycznia 2012 roku W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).

Praktyczny charakter studiów
Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do praktyki nauczyciela- bibliotekarza, np.:

  • metodyka pracy bibliotecznej
  • literatura dla dzieci i młodzieży
  • technika pracy umysłowej
  • biblioterapia
  • metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
  • pedagogika biblioteczna. Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją i hipersleksją

Uczestnicy
Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności