Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Design thinking w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
marek, projektowanie produktów i usług, usprawnianie metod pracy, optymalizacja procesów, wdrażanie zmian, rozwijanie innowacji, rozwiązywanie problemów społecznych.

Korzyści
Absolwenci studiów zdobędą wiedzę o metodzie Design Thinking, poznają charakterystyczne dla niej techniki i narzędzia oraz możliwości jej zastosowania w biznesie. Dzięki praktycznej formule studiów doświadczą udziału i prowadzenia sesji Design Thinkingu poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów biznesowych, co przygotuje ich do efektywnego wykorzystywania tej metody w swojej pracy zawodowej i wyposaży w umiejętności niezbędne do pełnienia roli Moderatora sesji Design Thinkingu.

Uczestnicy
Studia kierujemy do osób z różnych branż i sektorów: menedżerów, specjalistów, projektantów, programistów, pracowników działu HR, liderów zmian, konsultantów, samorządowców i pracowników organizacji pozarządowych, które w swojej pracy:

  • napotykają na problemy nieposiadające jednoznacznych rozwiązań (zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym),
  • odpowiadają za zaspokajania potrzeb klientów i odczuwanie przez nich satysfakcji z posiadania produktu lub usługi,
  • poszukują najefektywniejszych sposobów na wprowadzanie zmian,
  • mają za zadanie optymalizację kosztów i procesów,
  • realizują usługi doradcze, marketingowe, reklamowe…
  • projektują produkty, usługi, procesy, marki itd.
Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności