Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel studiów
Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie merytoryczne do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, jako drugiego przedmiotu nauczania, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Podyplomowe studia dla nauczycieli pozwalają zdobyć kolejne kwalifikacje do nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jako drugiego przedmiotu.

Korzyści
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków i pedagogów z dorobkiem naukowym. Studia zgodne są z wymogami okresowymi w Rozporządzeniu MNiSW a dnia 17 stycznia 2012 roku W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131). Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności do nauczania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, konfrontacji nabytej wiedzy w działaniu praktycznym (formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowania programów nauczania, innowacji pedagogicznych itd.), ponadto posiądzie umiejętność indywidualizacji procesu nauczania i dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobędzie także umiejętność prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi i wg pedagogiki zabawy. Nabędzie umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci. Posiądzie umiejętności przygotowania ucznia do uczestnictwa w konkursach. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie potrafił wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Praktyczny charakter studiów
Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, np:

  • interaktywne metody pracy
  • metody badawcze
  • metodyka pedagogiki zabawy
  • metody aktywizujące
  • warsztaty twórczego rozwoju

Uczestnicy studiów
Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii itp.) co najmniej I stopnia oraz świadectwem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne. Kandydat powinien się charakteryzować płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze zasięgnięcie opinii logopedy.

Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Edukacja
Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.
Autor: Tomasz Rożek
Wychowanie
Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.
Autor: Wilhelm Rein
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności