Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Edukacja i rehabilitacja osob z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Kierunek ten stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera. Rozwija kompetencje słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym oraz ukazuje swoistość kształcenia  w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i specjalnej.

Korzyści
Studia rzetelnie przygotowują słuchaczy do efektywnej pracy z dziećmi/osobą z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera. Słuchacze nabędą umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, diagnozowania psychopedagogicznego, umiejętnego konstruowania i skutecznego realizowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, opracowywania WOPFU, IPET –u. Komplementarna ścieżka edukacyjna umożliwi słuchaczom nabycie szerokich kompetencji psychopedagogicznych, które wykorzystają w praktyce zawodowej.
Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi/osobą niepełnosprawną intelektualnie oraz  autyzmem, zespołem Aspergera.

Praktyczny charakter studiów
Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk, podczas których słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie zastosowani nabytej wiedzy w praktyce, weryfikowania programów terapeutycznych w relacji z praktyką, obserwacji podopiecznych w warunkach dydaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych.

Uczestnicy
Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów pracujących  z dziećmi, młodzieżą/osobą niepełnosprawną intelektualnie, autyzmem, Zespołem Aspergera, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji do pracy z nimi. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych z dziećmi, młodzieżą/osobą z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, zespołem Aspergera.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Edukacja
Jeśli powiemy, że celem edukacji jest po prostu lepsze ustawienie się w życiu i bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa, to płacenie dzieciom za czytanie może mieć sens. Jeśli jednak prawdziwym celem nie jest tylko umożliwienie zdobycia dobrej pracy, lecz także rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki, to czytanie staje się celem samym w sobie, którego nie powinno się wypaczać gratyfikacją pieniężną.
Autor: Michael Sandel
Edukacja
Wreszcie zostały ogłoszone wyniki tegorocznych matur. Ponieważ okazało się, że egzaminu dojrzałości nie zdało 20 procent uczniów, którzy do niego przystąpili, nikt już nie zwrócił uwagi na drobiazg, że aż do połowy lipca maturzysta nie wie, czy zdał, czy nie i to w sytuacji, gdy właśnie w tym momencie rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe. Takie są miedzy innymi efekty reformy edukacyjnej, przeprowadzonej przez pana min. Mirosława Handke i jego komandę w czasach rządów AWS-Unia Wolności. Dzisiaj żadne z tych ugrupowań politycznych już nie istnieje, więc oczywiście żadnej odpowiedzialności politycznej ponieść już nie może (…) Ta AWS-owska reforma podlegała następnie „dalszemu doskonaleniu” za rządów SLD, kiedy ministrem edukacji była pani Łybacka, no i wyszło jak zawsze. Jakże zresztą inaczej, kiedy reforma edukacyjna została skonstruowana pod kątem potrzeb edukacyjnej biurokracji i nauczycieli? Dlatego też żaden związek nauczycielski przeciwko niej nie protestował, bo jużci – dzięki reformie podwoiła się w szkołach liczba stanowisk dyrektorskich, a i tzw. „prawa pracownicze” też zostały pieczołowicie „zabezpieczone”.
Autor: Stanisław Michalkiewicz
Edukacja
Ja też bym chętnie dorwał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zalecił studiowanie jako historii wyłącznie „Historii ruchów konserwatywnych i liberalnych” – ale właśnie dlatego coś takiego jak MEN nie powinno istnieć!
Autor: Janusz Korwin-Mikke

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności