Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Lean Manufacturing

Język wykładowy: polski
Celem Podyplomowych Studiów Lean Manufacturing jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat zarządzania “odchudzonym” przedsiębiorstwem. W szczególności będą mieli możliwość nabycia umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami Lean Manufacturing. We wprowadzaniu i utrzymywaniu „odchudzonego” wytwarzania zaakcentowane zostanie również znaczenie właściwej kultury organizacyjnej, opartej na współdziałaniu, kreatywności i idei ciągłego doskonalenia procesów.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności