Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Logopedia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu

Cel studiów
Przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy, tzn. do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń. W programie studiów uwzględniono problematykę sprzężonych zaburzeń w rozwoju i dysfuzji.

Korzyści
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków i pedagogów z dorobkiem naukowym. Absolwenci studiów posiadać będą wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do opracowywania programów postępowania profilaktycznego; przeprowadzenia diagnozy logopedycznej; określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych. Studia przygotują do prowadzenia terapii logopedycznej, nastawionej na usuwanie wad wymowy oraz korygowanie zaburzeń mowy, a także do udzielania opiekunom dzieci i ich nauczycielom, porad dotyczących wspomagania rozwoju mowy.

Praktyczny charakter studiów
Znaczna część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, np:

  • interaktywne metody pracy logopedy, terapeuty mowy
  • metoda scen rodzajowych
  • metodyka pedagogiki zabawy
  • metody aktywizujące
  • metodyki specjalne
  • metody relaksacyjne

Słuchacz zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej, ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb pacjentów oraz umiejętność konstruowania indywidualnych programów postępowania profilaktycznego, przeprowadzenia diagnozy logopedycznej oraz określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych.

Uczestnicy studiów
Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki) lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dyplomowanej.

Kandydat powinien się charakteryzować płynną i prawidłową artykulacją. Na przyjęcie kandydata na studia będzie miał wpływ pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej:

  • swobodna rozmowa z kandydatem
  • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu
  • wymawianie wyrazów i głosek

Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości.

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności