Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Rewalidacja i terapia pedagogiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Cel
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga terapeuty i rewalidatora we wszystkich placówkach edukacyjnych na każdym etapie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą z opiniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych i/lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Studia umożliwiają również pracę w prywatnym gabinecie terapeutycznym i innych placówkach, gdzie wymagane jest prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych ze wskazanymi powyżej osobami.

Korzyści
Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Dają one możliwość poznania najnowszych tendencji i wskazań do pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyposażają słuchaczy w niezbędne kompetencje/ umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą poznanych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznych. Studenci w ramach studiów mogą dodatkowo i bezpłatnie otrzymać poniższe certyfikaty potwierdzające podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowe:

  • Certyfikat Vademecum terapeuty pedagogicznego i rewalidatora- profesjonalny warsztat specjalisty
  • Certyfikat Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i ze SPE
  • Certyfikat Animator i kreator współczesnych metod wpierających proces terapeutyczny

Uczestnicy
Studenci studiów pedagogicznych – absolwenci z tytułem licencjata lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele wszystkich szczebli edukacyjnych. Psycholodzy, pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych.

terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna (tzw. pedagoterapia) – to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psychopedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności