Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Strategic Human Capital Management

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Podstawowym celem planowanych Studiów jest przygotowanie uczestników do transformacji roli jaką odgrywa HR w organizacji. Powoli ale systematycznie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w organizacji. Często wręcz jest to niemal jedyny kapitał, który posiada firma. Dlatego też kadra zarządzająca w coraz większym stopniu powinna być przygotowana do rozwoju strategicznego zarządzania najważniejszym kapitałem - potencjałem ludzi w organizacji.

Korzyści
Podstawowe korzyści wiążą się rozwojem kompetencji pozwalających na wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego w budowaniu wysokoefektywnych organizacji.

Pozwala to na rozwój / wzmocnienie pozycji uczestnika jako strategicznego lidera organizacji.. Dodatkowymi korzyściami są:

  • Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.
  • Dostęp do nowoczesnych narzędzi IT oraz rozwiązań dedykowanych do ZZL.

Uczestnicy
Podstawowa grupa docelowa do kadra zarządzająca oraz dyrektorzy HR (Human Resources) w dużych i średnich firmach.
Dodatkowo Studiami mogą być zainteresowani konsultanci HR działający w firmach doradczych oraz niezależni eksperci z tej dziedziny.

Human
Human – polska grupa muzyczna
Management
Management – film, amerykańska komedia romantyczna z 2008 roku;

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności