Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie jakością

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom obszernej wiedzy związanej z metodyką opracowywania, wdrażania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością według standardów międzynarodowych. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach przedstawicieli kierownictwa sytemów zarządzania, auditora wewnętrznego oraz do efektywnego rozwiązywania problemów jakościowych oraz doskonalenia procesów.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności