Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Zarządzanie placówką oświatową

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich słuchaczy w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, kształtowanie umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, a także zapoznanie się z aspektami prawnymi obowiązującymi w oświacie.

Korzyści
Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi. Uzyskają również wiedzę w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwenci studiów dysponować będą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową przy ograniczonych zasobach

Uczestnicy studiów
Studia przeznaczone są absolwentów wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadających tytuł magistra lub licencjata pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych we wszystkiego typu placówkach oświatowych.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
tel. 71 359 46 46
bezpłatna infolinia:
800 702 922
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biura Rekrutacji:
ul. Fabryczna 29-31
bud. A, p.101,
Godziny otwarcia w czasie rekrutacji:
pon.- wto. 9:00-16:30
śro. 8:00-18:00
czw.-pt. 9:00-16:30
sob. 9:00-14:00
tel. 71 376 23 95;
71 758 22 30
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl
bezpłatna infolinia:
800 702 922
Polityka Prywatności