Zamość, Polska

Egzekucja administracyjna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy pracowników administracji państwowej i samorządowej w zakresie kompleksowo ujętej problematyki egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej. Adresaci studiów Pracownicy służb egzekucyjnych w administracji skarbowej, celnej i samorządowej, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, oraz osoby zainteresowane problematyką egzekucji administracyjnej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności