Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Żary, Polska

Poradnictwo zawodowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w sąsiednim województwie
WSB_przeglad_uczelni.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności