województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bezpieczeństwo biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów „Bezpieczeństwo biznesu” jest zwiększenie zdolności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firm do efektywnego zwalczania zagrożeń w obszarze gospodarczym, ze strony zorganizowanej przestępczości zorganizowanej oraz innych zagrożeń. Studia ukierunkowane są także na wzmacnianie zdolności przeciwdziałania i zwalczania takich zagrożeń w prywatnych i państwowych podmiotach gospodarczych.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa…
Autor: George Eliot
Polityka Prywatności