Warszawa, Polska

Manager CSR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach i poszukiwane na polskim rynku kompetencje menedżera CSR. Wykształcenie kadry jest kluczowe dla osiągnięcia celów rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studia podyplomowe „Menedżer CSR” są realizowane w ścisłej współpracy Collegium Civitas z firmą edukacyjno-doradczą CSRinfo, specjalizują się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego, animatora działań CSR na polskim rynku, lidera szkoleń i programów edukacyjnych w tym obszarze.
Polityka Prywatności