Warszawa, Polska

Muzyka w mediach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne

Studia umożliwiają:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności, umożliwiających ubieganie się o pracę w mediach i instytucjach muzycznych oraz organizacjach pozarządowych - w charakterze dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • pisania o muzyce (krytyka muzyczna),
  • rozumienia specyfiki pracy w różnych mediach muzycznych,
  • pogłębienia wiedzy z zakresu kultury muzycznej, zarówno tzw. poważnej (klasycznej), jak i popularnej czy filmowej,
  • wniknięcie w zjawiska, związane z kulturą muzyczną w aspekcie estetycznym, technologicznym, społecznym czy politycznym.
Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Muzyka
Manipulujemy ludźmi jak szaleni. Każdy kompozytor muzyki filmowej łączy swoje doświadczenia z talentem do manipulacji muzycznej, a później bezwzględnie wykorzystuje tę makiaweliczną siłę.
Autor: Eddy Menson
Muzyka
Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką.
Autor: Walter Pater, Studies in the History of the Rennaissance. Giorgione, 1873
Muzyka
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiet.
Autor: Ludwig van Beethoven
Polityka Prywatności