Warszawa, Polska

Neuromanagement

Celem studiów jest doskonalenie indywidualnego potencjału menadżera (bez względu na szczebel) na podstawie najnowszej wiedzy o ludzkim mózgu, jakiej dostarcza szeroki obszar neuronauki. Kierunek przygotowuje i doskonali w roli profesjonalnych liderów, znających nie tylko tajniki zarządzania, ale również arkana mózgu, będącego generatorem każdej ludzkiej decyzji, co w sposób bezpośredni przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i własnym potencjałem.
Polityka Prywatności