województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności