województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Train The Trainer Porozumienie bez Przemocy

Język wykładowy: polski

Od dwóch lat zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych Porozumienie bez Przemocy, teraz czas na następny krok. Intencją dla kolejnego kierunku jest stworzenie przestrzeni rozwoju umiejętności osób, które pragną profesjonalnie wykorzystywać metodę w pracy z grupami. Zapraszamy do zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania założeń i możliwości wykorzystywania PbP, a jednocześnie chcemy pokazać jak dbać o siebie, kontakt z grupą i relacje w grupie. W ramach zajęć chcemy łączyć trzy istotne perspektywy dotyczące pracy z grupami: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera.

Studia umożliwiają:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania podejście PbP - jednocześnie dbając o siebie, kontakt z grupą i relacje w niej
  • analizę interakcji, ocenę reakcji własnych i innych
  • dokonywanie wyboru spośród wielu możliwości interwencji trenerskich korzystając ze świadomości procesu NVC
  • rozwój warsztatu trenera ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczuciami i potrzebami jako specyfiki podejścia PbP
  • rozszerzenie kreatywnych i efektywnych narzędzi w pracy trenera
  • zwiększenie poziomu zaufania do siebie jako trenera
  • przygotowanie uczestników do opracowania i poprowadzenia 2-dniowego warsztatu z wybranego zakresu PbP z dowolnie wybraną grupą docelową - zgodnie z zapotrzebowaniem grupy i swoimi umiejętnościami
  • rozwijanie znajomości rozróżnień i procesów PbP
  • zintegrowanie kompetencji PbP w każdym obszarze życia
  • praktykę PbP w sytuacjach życiowych i zawodowych
Polityka Prywatności