Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja Publiczna z Elementami Zarządzania Jakością

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej. Studia zawierają elementy zarządzania jakością, co predysponuje osoby do wykonywania zadań wewnętrznego audytora jakości. Słuchacze nabędą profesjonalną wiedzę użyteczną w pracy urzędniczej na wszystkich szczeblach. Będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami dotyczącymi zadań państwa i samorządów, idei służby publicznej oraz związanej z nią transparentności i etyki postępowania.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.
Polityka Prywatności