Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bazy danych i ich aplikacje – studia zaoczne, wieczorowe oraz studia internetowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia online Studia online
Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, pewne doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o projektowanie i administrowanie bazami danych i tworzenie systemów informatycznych.

 Uzasadnienie wyboru studiów „Bazy danych i ich aplikacje”

Bazy danych są ważne, gdyż praktycznie wszystkie aplikacje i systemy informacyjne korzystają z danych przechowywanych w bazach danych. Bazy danych są powszechnie używane w zastosowaniach informatyki we wszystkich dziedzinach życia.
Znajomość baz danych jest jedną z najczęściej wymaganych umiejętności na informatycznym rynku pracy. Wiele osób po innych kierunkach studiów jest zainteresowane studiowaniem baz danych, bo brakuje im w swojej pracy zawodowej praktycznej wiedzy o bazach danych.
Polityka Prywatności