Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych

Język wykładowy: polski

Studia podyplomowe kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje w analizie i przetwarzaniu dużych ilości danych na potrzeby biznesu, nauki, medycyny oraz w innych przestrzeniach aktywności z przeznaczeniem do wykorzystania w roli narzędzi wsparcia podejmowanych decyzji.

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania szeroko rozumianej Data Science wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy podejmowaniu decyzji.

Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje wykształcenie o znajomość technik Big Data.

Studenci studiów podyplomowych zapoznają się z wiodącymi technologiami wykorzystywanymi w analizie dużych ilości danych, zarówno darmowymi jak i komercyjnymi implementacjami. Główny nacisk położony zostanie na otwarte technologie Apache: Cassandra, HBase, MLlib, Spark, Mahaut. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwość i chmur obliczeniowych Microsoft Azure Machine Learning oraz Google Cloud Platform. Oddzielny moduł studiów poświęcony zostanie na zapoznanie studentów z platformą Viya w ramach SAS Cloud Analytics Services. Szczególny nacisk położymy na podnoszenie kompetencji w ramach programowania w językach Python oraz R do zastosowań w analizie dużych zbiorów danych. Studenci będą ponadto poznawać teorię oraz stosować w praktyce zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego
big data
Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych jest względne i oznacza sytuację, gdy zbioru nie da się przetwarzać przy użyciu trywialnych, powszechnie dostępnych metod. W zależności od branży i stopnia złożoności algorytmu może to oznaczać rozmiar terabajtów lub petabajtów (np. analiza zderzeń cząstek elementarnych w fizyce wysokich energii), jednak w innych zastosowaniach będą to już megabajty bądź gigabajty (np. porównywanie billingów telefonicznych w telekomunikacji). Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności