Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Realizacja Dźwięku

Język wykładowy: polski
Sylwetka kandydata

Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku.
Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych.
Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze.
Osoby początkujące będą miały - po ustaleniu z wykładowca prowadzącym - możliwość odbycia dodatkowych zajęć wyrównawczych*.
 
Sylwetka absolwenta

Student otrzyma przygotowanie do świadomego i sprawnego nabywania doświadczenia i rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora estradowego, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk, realizatora dźwięku form multimedialnych.
Studenci na podstawie otrzymanej wiedzy - podpierając ją w czasie studiów samodzielną pracą w formie ćwiczeń utrwalających zajęcia teoretyczne i praktyczne -  po zakończeniu toku studiów będą zdolni do podjęcia samodzielnej pracy na w/w stanowiskach.
Polityka Prywatności