Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Technologie Internetu

Język wykładowy: polski
Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących w firmach, przedsiębiorstwach wymagających stosowania nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy, zarządzaniu i promocji. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedze informatyczną, w tym szczególnie umiejętność programowania w dowolnym języku i zamierzające uzupełnić swoją wiedze o elementy informatyki i technik komputerowych do programowania zastosowań internetowych.
Polityka Prywatności