Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia Forum Rad Nadzorczych - warsztaty przywództwa i komunikacji dla członków rad nadzorczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Rozwijanie umiejętności liderskich oraz pogłębianie świadomości i odpowiedzialności osoby zarządzającej zespołem są celem nadrzędnym proponowanych warsztatów.
Polityka Prywatności