Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery - trzy semestry

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

CELE STUDIÓW

  • Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów - Job-coaching (metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym, zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu - stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym).
  • Dostarczenie kwalifikacji doradcy zawodowego, edukacyjnego i coacha podczas jednych studiów. Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia - szczególnie szeroko stosowana we wsparciu rozwoju zawodowego. Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli doradcy zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii. Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching.
  • Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego - znaczna większość zajęć ma form warsztatów.
Polityka Prywatności