Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - tryb stacjonarny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Absolwent Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu SWPS zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem studiów, a także uzyska uprawnienia pedagogiczne wymagane przepisami przy zatrudnieniu (nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych) w placówkach oświatowych.
Polityka Prywatności