Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Negocjacje i mediacje

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje (facylitacja).

Cel

Studia podyplomowe "Negocjacje, mediacje, facylitacja" funkcjonują nieprzerwanie od 1996 roku (pierwsze studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS). Studia są realizowane według autorskiego programu Elżbiety i Zbigniewa Czwartosz - promotorów ADR (Alternative Dispute Resolution) w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej od 1989, roku a w ostatnich latach także na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) i w Azji (Birma).
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów, mediatorów lub facylitatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje aktualnych konfliktów społecznych, zagrożeń strajkowych, sporów politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

Negocjacje
Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.
Polityka Prywatności