Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Nowe filmoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Dlatego obok przedmiotów teoretycznych i historycznych prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie, w programie znajduje się wiele kursów o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków (twórców, krytyków, pracowników organizacji i instytucji związanych z działalnością kinową).
Kolejną kluczową cechą jest przystosowanie programu do realiów XXI wieku – stąd nazwa „Nowe filmoznawstwo". Dlatego nie zabraknie kursów dotyczących kina współczesnego, a także kontekstów jego funkcjonowania w obecnej przestrzeni społeczno-kulturowej. Oznacza to, że studia zachowując standardy specjalistycznej filmoznawczej oferty, zawierają jednocześnie elementy interdyscyplinarności, ponieważ istotnym składnikiem wybranych kursów są konteksty antropologii, psychologii, czy prawa.
Słuchacze dowiedzą się nie tylko, jak świadomie i krytycznie oglądać dzieło filmowe, ale też – jak można wykorzystać film w codziennej pracy (nauczyciela, animatora, dziennikarza itd.).
Filmoznawstwo
Filmoznawstwo (również: wiedza o filmie lub filmologia) – dyscyplina humanistyczna, zajmująca się naukową refleksją nad filmem. Obejmuje trzy zasadnicze dziedziny: teorię filmu (z historią myśli filmowej), historię filmu oraz krytykę filmową. W kręgu zainteresowań filmoznawców znajduje się także wiele innych przenikających się dyscyplin, np. antropologia filmu, teoria nowych mediów i audiowizualności.
Polityka Prywatności