Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej pomocy psychologicznej pacjentom onkologicznym, co wpisuje się w światowe trendy w tym zakresie (por. Watson , Kissane, 2011) i w takiej formie stanowi ujęcie pionierskie na gruncie polskim. Wzrastający współczynnik przeżyć rocznych i pięcioletnich powoduje, że coraz ważniejsza staje się długoterminowo ujmowana jakość życia pacjentów, a grupę o odrębnych potrzebach zaczynają stanowić osoby, co do których w ocenie medycznej można mówić o skuteczności leczenia bądź przynajmniej remisji. Doświadczenia z czasu choroby oraz zrozumiały w tym kontekście lęk o zdrowie potrafią bowiem stanowić poważne obciążenie psychiczne mimo braku objawów choroby.
Polityka Prywatności