Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (dawniej Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe - szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy - wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z grupami.

Cel:

Studia, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentrują się na treningu "miękkich" umiejętności psychologicznych: jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną uczestnika.

Polityka Prywatności