Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Adresaci:

studia są przeznaczone dla magistrów polonistyki, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pielęgniarstwa.

Cel:

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z:

  1. Dziećmi z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy na skutek działania czynników istotnych dla kształtowania komunikacji językowej, od okresu noworodkowego, poprzez wiek żłobkowy, przedszkolny do wieku wczesnoszkolnego - z uwzględnieniem związku wymienionych funkcji z przyswajaniem umiejętności czytania i pisania.
  2. Z dziećmi i młodzieżą z niepłynnością mówienia.
  3. Z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy, powstałymi na skutek chorób ośrodkowego układu nerwowego (afazją) i narządów mowy (m.in. po laryngoktomii).
Polityka Prywatności