Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Praktyczna psychologia społeczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci:

studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami.

Cel:

w trakcie studiów słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego decyzje człowieka nie zawsze są racjonalne, od czego zależy motywacja do działania, w jaki sposób wywierać wpływ na ludzi, aby osiągać zamierzone efekty. Przekazywana wiedza stanowi element kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o własne interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, pełniejszego wykorzystywania własnych możliwości intelektualnych. Studia te dają zatem możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie pozazawodowe.

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Polityka Prywatności