Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego przede wszystkim są osoby wykonujące zawody medyczne: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, osoby z kadry zarządzającej oraz do prawników prowadzących sprawy medyczne czy reprezentujących podmioty lecznicze na rynku usług medycznych. Studia, a przynajmniej część modułów będzie dedykowana także pozostałym zawodom medycznym jak farmaceuci, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy, co będzie wyjątkiem na rynku studiów podyplomowych. Większość ofert studiów podyplomowych kierowanych jest wyłącznie do lekarzy, pielęgniarek, położnych i prawników. Przedstawiona oferta uwzględnia szerszy zakres zawodów medycznych. Poza osobami wykonującymi zawody medyczne studia kierowane są również do biegłych sądowych, rzeczników praw pacjenta, menadżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, osób zaangażowanych w organizacjach działających na rzecz ochrony praw pacjenta, pracowników socjalnych, socjologów oraz pedagogów, członków komisji lekarskich, pracowników urzędów administracji centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Cel

Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego, a także rodzajów i zasad odpowiedzialności za popełnienie szkody pacjentowi. Program studiów został wzbogacony o kwestie bioetyczne: inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro, testament życia, badania kliniczne. Celem studiów jest stworzenie użytecznych kwalifikacji w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa polskiego i wspólnotowego związanego z prawem medycznym.

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Polityka Prywatności