Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie Doświadczeń - Architektura, Design, Komunikacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Adepci studiów projektowych i artystycznych starają się odnaleźć na trudnym, polskim rynku pracy poprzez konkurowanie w dziedzinach takich jak budownictwo, wnętrza użytkowe czy realizacje scenograficzne, artystyczne. Szukają specjalizacji, które umożliwią im dostęp do ciekawych, bardziej intratnych zleceń i miejsc pracy w Polsce i za granicą.

Naszą ofertę kierujemy do architektów, architektów wnętrz, designerów, absolwentów studiów artystycznych.
W uzasadnionych wypadkach będą brani pod uwagę absolwenci szkół o profilu humanistycznym, pasjonaci działający w obszarze kultury, absolwenci studiów inżynierskich specjalizujący się z systemach multimedialnych i oświetleniowych, absolwenci studiów artystycznych o profilach nie związanych bezpośrednio z projektowaniem wnętrz ( graficy, artyści sztuk wizualnych).

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli. Stąd płynie wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów dla każdego kulturalnego człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zrozumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji.
Autor: Stanisław Noakowski, O stylach w architekturze (1926)
Architektura
Architektura kształtuje wspólnotę i zmienia obcych w sąsiadów, park daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, a funkcjonalna szkoła sprawia, że ludzie angażują się.
Autor: Marc Lawrence, film Dwa tygodnie na miłość
Polityka Prywatności