Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychodietetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cel:
- wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia);
- zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób;
- zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać;
- poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
- motywowanie do leczenia dietetycznego oraz przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych, jak dzieci, ludzie młodzi, czy osoby w podeszłym wieku;
- poznanie technik komunikowania się z odbiorcami za pomocą mediów;
- poznanie technik używania głosu do stworzenia wiarygodnego przekazu;
- zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami nauki o żywności i żywieniu, w tym z badaniami nad rolą czynników psychologicznych.

Polityka Prywatności