Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Intensywnie rozwijający się obecnie nurt psychologii pozytywnej zwraca uwagę na konieczność budowania zasobów i powiększania dobrostanu. Wpisując się w te założenia, studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z drugim człowiekiem, która nastawiona jest na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie zasobów oraz samopoznanie. W ramach studiów uczestnicy będą mieli możliwość poznania szerokiej gamy różnorodnych metod pracy. Wśród nich znajdą się zarówno techniki znane i wykorzystywane w polskich warunkach, jak i nowe inspirowane psychologią pozytywną. W przypadku technik już stosowanych słuchacze nie tylko dobrze je poznają ale będą mieli możliwość zweryfikowania ich założeń w kontekście najnowszej wiedzy psychologicznej. W przypadku technik inspirowanych psychologią pozytywną omawiane będą ich założenia teoretyczne i empiryczne, a także możliwe sposoby ich wdrażania oraz łączenia z innymi oddziaływaniami. Ważnym celem studiów jest także zwrócenie uwagi słuchaczy na konieczność wyboru metod sprawdzonych empirycznie i dobrze uzasadnionych na gruncie naukowej wiedzy psychologicznej oraz uczenie zachowań, które pomogą w ewaluacji i krytycznej analizie własnych sposobów pracy.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia pozytywna
Psychologia pozytywna – dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia (zob. dobrostan subiektywny), a także męstwem oraz cnotami ludzkimi.
Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działającego w swoim życiu i poszukującego w nim sensu, także poprzez kształtowanie umiejętności i sprawności. Stanowi dopełnienie naturalnie przebiegających procesów wychowania i socjalizacji.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Polityka Prywatności