Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia sportu - w nurcie Sportu Pozytywnego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci studiów

oferta opracowana jest dla osób związanych lub planujących związać swoją pracę zawodową ze sportem. Program przygotowany jest tak, aby studenci mogli uzupełnić aktualną wiedzę o umiejętności psychologiczne i trenerskie. Adresatami studiów są:
  • trenerzy,
  • zawodnicy - sportów indywidualnych oraz drużynowych,
  • rodzice - zainteresowani wspomaganiem wychowania dzieci przez sport pozytywny,
  • psychologowie - pracujący ze sportowcami oraz w innych dziedzinach osiągnięć wystawionych na ekspozycję społeczną,
  • działacze sportowi,
  • inne osoby związane z działalnością sportową.

Cel studiów:

przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej oraz teoretycznej, opartej na doświadczeniu, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami w oparciu o wizję sportu pozytywnego.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia sportu
Psychologia sportu- zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport .
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Polityka Prywatności