Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Adresaci:

studia są przeznaczone dla dyplomowanych psychologów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Ustawa o kierujących pojazdami Dz. U. nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami).

Cel:

studia mają na celu przygotowanie psychologów do przeprowadzania psychologicznych badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii osobowości, psychologii stresu, psychologii klinicznej, ergonomii, psychometrii, medycyny oraz aspekty prawne i etyczne pracy psychologa transportu.

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Polityka Prywatności